top of page

om åsA

”Plötsligt kom dagen då

drömmarna inte kunde vänta”

Denna textrad av Sofia Sifversdotter gick rakt in i hjärtat och var faktiskt den utlösande faktorn till att jag kände att nu är det dags….det är dags att ta steget att följa min dröm och det jag innerst inne vet är det enda rätta att göra.
Efter 22 år på samma företag men i en mängd olika roller så tog jag mod till mig att lämna tryggheten och kasta mig ut på för mig okänd mark och pröva mina vingar och här är jag nu.

 

De sista åren som anställd var jag sjukskriven för utmattning och än idag behöver jag anpassa mina dagar utifrån mitt mående och vara noga med att lägga in pauser. Det är också avgörande att jag lyssnar på min kropp och gör justeringar utifrån hur jag mår, varje dag ibland behöver jag stämma av med mig själv flera gånger under en dag och justera.
 

Tack vare den kunskap jag skaffat mig under årens lopp så lever jag idag ett betydligt rikare, lyckligare, mer levande och närvarande liv än jag gjorde tidigare trots detta. Att hitta balansen mellan aktivitet och vila/aktiv återhämtning har varit nyckeln för mig och jag tror starkt på att alla som hittar just sin balans kommer känna detsamma. 

Att börja leva ett långsammare liv där återhämtningen och vilan får ta stor plats har absolut inte varit enkelt eller självklart för mig. Från att ha varit en person som ständigt var i rörelse och där i stort sett allt handlade om att prestera och aldrig egentligen ha övat på att vara i stillhet så tog det sina år innan jag kunde uppskatta detta och ärligt känna skillnaden. Många gånger när jag talar med människor om vikten av att aktivt återhämta sig så möts jag ofta av kommentarer så som men det är ju inte effektivt, det blir jag ju inte smal av, det bränner ju inget fett osv…

 

Och precis så tänkte jag också innan jag visste och kände vilka fina effekter just den aktiva återhämtningen gör för ovanstående påståenden. För genom att du tar dig tid och hittar den balans som är bra för just dig så kan faktiskt den aktiva återhämtningen vara just det som gör den stora skillnaden i att du på sikt kommer prestera bättre i din träning, sova bättre, få mer energi, öka din matsmältning osv. 

 

artikel tt.jpg
Image by Tim Goedhart
bottom of page